Ik gebruik een aantal packages op mijn synology. Ik gebruik reverse proxy om die te benaderen. Standaard heeft Synology hier een time-out van 60s op staan, wat soms een 504 timeout veroorzaakt. Met dank aan onderstaande artikel heb ik deze verhoogd naar 10 minuten, dat moet genoeg zijn…

Stappen:

 • ssh inloggen op je nas
 • naar de volgende locatie gaan: ‘/var/packages/WebStation/target/misc’
 • (Ik gebruik zelf altijd nano) -> ‘sudo nano VirtualHost-nginx.mustache’
 • Bij de volgende stukken config de regel ‘proxy_read_timeout 600s;‘ toevoegen:
 • {{#apache22}}
  include     proxy.conf;
  proxy_read_timeout 600s;
  location / {
  proxy_pass  http://{{listen}};
  }
  {{/apache22}}
  {{#apache24}}
  include     proxy.conf;
  proxy_read_timeout 600s;
  location / {
  proxy_pass  http://{{listen}};
  }
  {{/apache24}}
 • Vervolgens nginx opnieuw opstarten: ‘sudo synoservicectl –restart nginx’

Let wel op! Deze wijziging blijft tot WebStation geupdated wordt, dus na een update van WebStation zal je deze stappen moeten herhalen.

Bron:

Synology WebStation Timeout Problem beheben

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *